Typer af tolkninger

Jeg kan tilbyde oversættelse i form af tegnsprogstolkning, TSK tolkning (Tegnstøttet Kommunikation),  taktiltolkning (tolkning til døvblindblevne) og er uddannet skrivetolk og fjerntolk.

Som en del af Tolkekonsortiet er jeg er leverandør til opgaver udbudt af Den Nationale Tolkemyndighed, DNTM.

Jeg kan bestilles til tolkeopgaver i kommuner, jobcentre, på sygehuse/hospitaler, skoler, arbejdspladser etc.

Posted in Uncategorized.