Kategoriarkiver: Uncategorized

Bestil

Forespørgsler om tolkninger kan ske gennem: Mobil: 51940621 Mail: janeipsen@gmail.com

Posted in Uncategorized.

Tegnsprogstolk Jane Becker Ipsen

Posted in Uncategorized.

Typer af tolkninger

Jeg kan tilbyde oversættelse i form af tegnsprogstolkning, TSK tolkning (Tegnstøttet Kommunikation),  taktiltolkning (tolkning til døvblindblevne) og er uddannet skrivetolk og fjerntolk. Som en del af Tolkekonsortiet er jeg er leverandør til opgaver udbudt af Den Nationale Tolkemyndighed, DNTM. Jeg kan bestilles til tolkeopgaver i kommuner, jobcentre, på sygehuse/hospitaler, skoler, arbejdspladser etc.

Posted in Uncategorized.

Om mig

Jeg er uddannet i Århus i 2002. Jeg har været ansat som tegnsprogstolk hos Center for Døve i Århus et års tid, tolkecentret TC1866 ved Døveforeningen af 1866 i over 10 år og har arbejdet som undervisningskonsulent hos Center for Tegnsprog, Tegnsprogstolkeuddannelsen –  Professionshøjskolen UCC.

Posted in Uncategorized.

Tavshedspligt

En tegnsprogstolk tolker simultant og så loyalt og neutralt som muligt. Jeg arbejder naturligvis under tavshedspligt, i henhold til Straffelovens  §152.  

Posted in Uncategorized.

Priser

Timepriserne for tolkning følger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse (ændring 08.09.20), om kompensation til handicappede i erhverv.   Tolkeopgaver faktureres pr. påbegyndt halve time (min. 1 time).   Kræver en opgave to tolke, faktureres dobbelt takst.   Zonerne følger Den Nationale Tolke Myndigheds Zoneinddelling. Zonetillæg på den første time Zone 1: 275 kr. Zone 2: 650 […]

Posted in Uncategorized.

Privatlivsbeskyttelse

EU har skærpet kravene til, hvordan virksomheder behandler personoplysninger. Reglerne træder i kraft den 25. maj 2018. De nye regler findes først og fremmest i en forordning vedtaget i april 2016, og som officielt hedder: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af […]

Posted in Uncategorized.