Priser

Timepriserne for tolkning følger Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings bekendtgørelse (ændring 08.09.20), om kompensation til handicappede i erhverv.

 

Tolkeopgaver faktureres pr. påbegyndt halve time (min. 1 time).

 

Kræver en opgave to tolke, faktureres dobbelt takst.

 

Zonerne følger Den Nationale Tolke Myndigheds Zoneinddelling.

Zonetillæg på den første time

Zone 1: 275 kr.

Zone 2: 650 kr.

Zone 3: 1050 kr.

 

Timetillæg pr. time


Aftentolkning (17-07): 86 kr.

Weekend/helligdage: 161 kr.

Krævende opgaver: 135 kr.

 

Ved krævende opgaver forstås bl.a. tolkeopgaver med et særligt komplekst indhold eller stor fysisk belastning, såsom konferencetolkning, taktiltolkning, fremmedsprogstolkning eller tolkninger med højt fagligt indhold.

 

Aflysning

Ved udeblivelse eller ikke rettidig aflysning (senest 5 hverdage før tolkeopgaven) faktureres til fuld pris.

 

 

Posted in Uncategorized.