Tavshedspligt

En tegnsprogstolk tolker simultant og så loyalt og neutralt som muligt. Jeg arbejder naturligvis under tavshedspligt, i henhold til Straffelovens  §152.

 

Posted in Uncategorized.