Tegnsprogstolk Jane Becker Ipsen

cropped-cropped-udstilling-Horizonten1.jpg

Posted in Uncategorized.

Bestil

Forespørgsler om tolkninger kan ske gennem:

Mobil: 51940621

Mail: janeipsen@gmail.com

Posted in Uncategorized.

Tavshedspligt

En tegnsprogstolk tolker simultant og så loyalt og neutralt som muligt. Jeg arbejder naturligvis under tavshedspligt, i henhold til Straffelovens  §152.

 

Posted in Uncategorized.

Typer af tolkninger

Jeg kan tilbyde oversættelse i form af tegnsprogstolkning, TSK tolkning (Tegnstøttet Kommunikation),  taktiltolkning (tolkning til døvblindblevne) og er uddannet skrivetolk og fjerntolk.

Som en del af Tolkekonsortiet, er jeg er leverandør til opgaver i Region Sjælland, udbudt af Den Nationale Tolkemyndighed, DNTM, 2018-2019.

Jeg kan bestilles til tolkeopgaver i kommuner, jobcentre, på sygehuse/hospitaler, skoler, arbejdspladser etc.

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized.

Om mig

Jeg er uddannet i Århus tilbage i 2002. Jeg har været ansat som tegnsprogstolk hos Center for Døve i Århus et års tid, tolkecentret TC1866 ved Døveforeningen af 1866 i over 10 år og har arbejdet som undervisningskonsulent hos Center for Tegnsprog, Tegnsprogstolkeuddannelsen –  Professionshøjskolen UCC.

Posted in Uncategorized.

Priser

Prisniveauet følger som udgangspunkt  samme zoneinddeling, som anvendes af Tolkebooking / CFD

 

Zone 1:   650,- kr

Dækker postnumrene: 1000-2665; 2700-2930; 3500-3520;

Zone 2:   880,- kr

Dækker postnumrene: 2670-2690; 2942-3490; 3540-3670; 4000-4160; 4600-4690;

Zone 3: 980,- kr

Dækker postnumrene: 3700-3790; 4170-4190; 4200-4595; 4700-4990;

Tillæg pr. time

  • Aften/nat, kl. 17-07: 82,-
  • Weekend/helligdage: 153,-
  • Krævende opgaver: 128,-

 

Prisen inkluderer forberedelse, efterbehandling, transport og administration. Tolkning er momsfritaget.

Krævende opgaver er f.eks. tolkninger ved konferencer, retstolkninger, tolkning i kirken og fremmedsprogstolkning. Det er tolkninger med særligt komplekst indhold eller opgaver med et højt fagligt niveau.

Kræver en opgave to tolke, faktureres der dobbelt takst.

Ved akutte opgaver opkræves der for minimum 4 tolketimer efter pågældende zonetakst. Akutte opgaver betyder at opgaven er bestilt samme dag.

 

Andre udgifter:

Er der ekstraudgifter ved tolkeopgaven, som f.eks. entréudgifter eller lignende, dækkes disse af tolkebestilleren.

 

Der faktureres for minimum én times tolkning, selvom den bestilte tolketid er på mindre end én times varighed.

Ved tolkninger udover én time betales der pr. påbegyndte halve time.

 

 

Afbestilling / aflysning

Rettidig afbestilling skal ske senest 5 hverdage før tolkningen finder sted.

Overholdes dette ikke opkræves det fulde beløb. Opkrævningen bortfalder dog,hvis tolken kan afsættes til anden tolkeopgave indenfor samme tidsrum.

Hvis tolken møder forgæves til en opgave, betales den fulde pris for det bestilte tidsrum, med opkrævning af tillæg for den første time.

Posted in Uncategorized.
  • Jane Becker Ipsen, Egøjevej 40, 4600 Køge, CVR nr: 36136294